Grovsopscontainer

Under städdagen nu på söndag (22/5) så kommer det finnas möjlighet att slänga grovsopor i containern på fotbollsplanen mellan Vallavägen 205 och trähusen. Tänk på att det är förbjudet att slänga elavfall (t.ex. elektriska leksaker, kablar, vitvaror), däck, kemikalier/färg, lampor och annat farligt avfall. På grund av att det slängts otillåtet avfall tidigare år, så är vi tyvärr tvungna att hålla containern låst och kommer bara låta den stå öppen under städdagen på söndag.

Styrelsen