På gång i utemiljön.

Under våren planeras det för att de två grillarna som föreningen förfogar över ska få sig en ansiktslyftning, samt att ett galler är beställt till den som saknar det idag.

Det kommer även att beställas en sittbänk till lekplatsen mellan gård 5 & 6 samt en till lekplatsen mellan gård 6 & skogen.

De gröna papperskorgarna kommer att bytas ut till svarta av samma modell som redan finns på några ställen, eftersom de gröna börjar bli slitna och öppnar sig i botten så att soporna ramlar ut på marken.

För att höja trivseln och minimera extra kostnader vänligen släng inte fimpar eller annat skräp på marken, utan använd avsedda kärl för detta.

Finns frågor angående utemiljön eller du kanske har tips på eventuella förbättringar för utemiljön, vänligen mejla till utemiljo@vitahusen.se