Motioner till föreningsstämman

Nu är det dags att skicka in motioner till 2016 års föreningsstämma.

Motionerna skall vara föreningen tillhanda senast 10 februari.

För att vara giltiga skall motionerna vara daterade och underskrivna med namn samt adress. Du kan skicka motionen till BRF Vita Husen,  Box 603,  136 26 Handen eller lägga motionen i föreningens brevlåda Vallavägen 205B.

Styrelsen