Beslut om bredband

Stämman röstade som sagt för att införa kollektivt bredband 100 Mbit/s och telefoni. Stämman röstade även vägledande om val av företag, och ComHem valdes. Styrelsen har nu beslutat formellt att välja ComHem via Fiber-LAN. TV-utbudet från ComHem kommer vara samma som idag.

Starten blir först efter sommaren, eftersom de inte hinner koppla in bredbandet tills vårt planerade datum. De kommer bl.a. att behöva dra nya fiberkablar mellan husen, eftersom de befintliga ägs av Bredbandsbolaget. Vi återkommer när vi vet exakt när inkopplingen kommer att ske, så att ni kan säga upp ev. befintliga abonnemang. Observera att ni som redan har ComHem inte ska säga upp era abonnemang.

Vissa har fått ett SMS från ComHem, men det har inget att göra med det kollektiva bredbandet.

Texten ändrad/förtydligad 2015-05-30