Container för julklappspapper och kartonger

Vi kommer även i år att ställa upp en container på varje gård för insamling av julklappspapper och kartonger. Dessa kommer att vara låsta på natten. De kommer att vara öppna under 24/12, 25/12 och 26/12 på dagtid.

Enbart julpapper/kartonger. Ingen elektronik, inga bildäck, möbler, vitvaror, färgburkar eller ”farligt” avfall får kastas

Uppdatering: Containrarna är försenade och kommer först på juldagen. Eventuellt blir det en större container istället för två små. I så fall kommer den att ställas på fotbollsplanen.

Styrelsen

Avgiftshöjning

Vi påminner om att månadsavgiften kommer att höjas med 7% från årsskiftet. Det en första höjning p.g.a. det kommande stambytets kostnader, och vi kommer troligen att behöva göra fler avgiftshöjningar under stambytets gång.

Styrelsen

Stambytet: Informationshäftet och samtyckesblanketter

Här finns informationshäftet om stambytet att läsa digitalt:

Samtyckesblankett

De boende som inte har lämnat samtyckte till stambytet genom att rösta på stämman, både bostadsrättshavare och så klart alla hyresgäster, behöver fylla i en samtyckesblankett. Den kommer inom kort i brevinkastet, men här återfinns den även digitalt (bladet som ska fyllas i finns på sista sidan):

Använd timern till motorvärmaren

Vi i styrelsen vill påminna er som har parkering med elstolpe, om att använda timern när du använder motorvärmare.

Att ha motorvärmare igång i onödan drar stora mängder el, och med dagens situation kring elen, så är det extra viktigt att vi alla ser över hur vi kan spara el.

Tack för att du hjälper till att spara el!