Sista chansen att anmäla sig till valberedningen

30 april är sista dag att komma med på valberedningens förslag till ny styrelse, revisor och valberedning.

Är du intresserad så ta kontakt med oss i valberedningen så snart som möjligt. Mer information hittar du på informationstavlan och på hemsidan.

Vi kommer också att gå runt mellan gårdarna på torsdag kväll (29/4), så då får ni gärna komma fram och säga hej.

Valberedeningen

Dags för val av ny styrelse! Är styrelsen något för dig?

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på lekplatserna och vilken information som ska ut till alla boende.

Vi jobbar mycket för att styrelsen som grupp ska spegla vår förening och att det finns medlemmar som kan tänka sig att framöver ta över roller som t.ex. ordförande och kassör. Det finns inga krav på förkunskaper och utbildning erbjuds till de som önskar.

Vi söker också intresserade för poster som revisor och valberedning. Precis som för styrelsemedlemmar så utgår en ersättning även för detta föreningsarbete.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till någon av oss i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening. Du hittar även mer information här.

Uppdatering 2020-03-25: Det kommer finnas möjlighet att träffa valberedningen och ställa frågor till dem nu på söndag kl 14-15 vid vändplanen gård 6. Mer information.

Alla är välkomna!

Malin Pehrson, ordförande
Vallavägen 163
072-341 87 37
valberedningen@vitahusen.se

Johan Johansson
Vallavägen 193
070-000 17 61

Motioner till föreningsstämman 2021

Nu är det dags att lämna in motioner till föreningsstämman. Motioner skall vara föreningen tillhanda senast kl 24.00 den 31 januari 2021.

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till. Motionen skall vara skriftlig och undertecknad.

Motionen kan läggas i brevlådan Vallavägen 205 B husets gavel eller skickas med brev till HSB BRF Vita Husen box 603, 13626 Haninge.

Styrelsen i HSB BRF Vita Husen

Förvaring i trapphus och källargångar, samt rökning

HSB kommer kontinuerligt att forsla bort allt som står i källargångar och trapphus.

Enligt lagen om skydd mot olyckor, skall alltid trapphus, källargångar, portar och dylikt vara fria från barnvagnar, cyklar och andra föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna.

Tänk på att dessa utrymmen är utrymningsvägar för boende och angreppsvägar för brandförsvaret.

Enligt samma lag är det förbjudet att förvara bensin, gasol eller andra lättantändliga vätskor i källare, cykelrum och barnvagnsrum i flerfamiljshus. Detta innefattar även förvaring av mopeder med mera.

Enligt lag är rökning förbjuden i anslutning till fastighets entréer och i närheten av lekplatser. Detta innebär att rökning ej är tillåten på föreningens gårdar.

Styrelsen påminner om detta eftersom kastade fimpar framför entréer och ute på gårdarna har ökat.

Styrelsen

Information om nya bredbandet via Ownit

Preliminär information om det nya bredbandet via Ownit finns att läsa på denna sida:

Bredband (Lösenord krävs. Kontakta styrelsen om du inte har lösenordet)

Ownits bredband planeras att kopplas i september i år (2021). Mer information kommer komma när vi börjar närma oss inkopplingsdatumet.

Styrelsen