Nu är det dags att lämna in motioner till föreningsstämman.

Motioner skall vara föreningen tillhanda senast kl 23:59 den 31 januari 2024. Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till.
Motionen skall vara skriftlig och undertecknad!

Motionen kan läggas i brevlådan vid Vallavägen 205B (på husets gavel) eller skickas med brev till:
HSB BRF Vita Husen
Box 603, 13626 Haninge.

Hälsningar Styrelsen