Kontrollera dina kontaktuppgifter i Mitt HSB!

HSB har ett kontaktregister med alla boendes telefonnummer, adress och e-post.

Det är viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade! De används för att kontakta dig för bland annat: erbjudande om p-plats/förråd, utkvittering/återlämning av garagenycklar, kontakt i ärenden gällande din lägenhet, m.m.

Adressen till Mitt HSB är https://mitthsb.hsb.se/

Styrelsen