Val av ny styrelse, valberedning och revisor

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till någon av oss i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening.

Valberedningen@vitahusen.se
Malin Pehrson, ordförande: 072 341 87 37
Suat Abay: 070‑885 88 84