Kallelse till ordinarie årsstämma 2022

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsstämma 2022. Stämman kommer att hållas tisdagen den 24 maj kl 19:00 i HSB:s föreningslokal Midgård på Sleipnervägen 115.

Föreningens årsredovisning samt övriga handlingar och motioner till föreningsstämman, finns från och med imorgon måndag 9 maj kl 19:00 här på föreningens hemsida, och på informationstavlorna i portarna, samt på papper i tvättstugan på Vallavägen 183-185.

Om du saknar möjlighet att ta del av handlingarna, så kontakta styrelsen på mejl styrelsen@vitahusen.se eller via kontaktformuläret.

Nedan kan du ladda ner den fullständiga kallelsen med dagordning.