Risk för hett varmvatten

På grund av ett fel på undercentralen, så kan temperaturen på varmvattnet vara opålitlig.

Var försiktig när du använder varmvattnet, eftersom det kan bli mycket varmt.

Styrelsen