Ändringar i TV-utbudet

Tele2 kommer att göra två ändringar i TV-utbudet:

  • TV10 återinförs i grundutbudet
  • TV6 utgår

Uppdatering 2021-09-10: Förändringarna kommer att ske tidigast den 31 oktober.

Tele2 informerar även om att TV12 har återinförts sedan i våras. Om man inte får de nya kanalerna automatiskt, så kan man behöva göra en kanalsökning på sin TV eller TV-box, se denna info från Tele2.

Styrelsen