Dags för val av ny styrelse! Är styrelsen något för dig?

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på lekplatserna och vilken information som ska ut till alla boende.

Vi jobbar mycket för att styrelsen som grupp ska spegla vår förening och att det finns medlemmar som kan tänka sig att framöver ta över roller som t.ex. ordförande och kassör. Det finns inga krav på förkunskaper och utbildning erbjuds till de som önskar.

Vi söker också intresserade för poster som revisor och valberedning. Precis som för styrelsemedlemmar så utgår en ersättning även för detta föreningsarbete.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till någon av oss i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening. Du hittar även mer information här.

Uppdatering 2020-03-25: Det kommer finnas möjlighet att träffa valberedningen och ställa frågor till dem nu på söndag kl 14-15 vid vändplanen gård 6. Mer information.

Alla är välkomna!

Malin Pehrson, ordförande
Vallavägen 163
072-341 87 37
valberedningen@vitahusen.se

Johan Johansson
Vallavägen 193
070-000 17 61