Nyhetsblad december

Här kommer nyhetsbladet för december.

Från och med nu finns även senaste nyhetsbladet att läsa på informationstavlorna. Till och från kommer det även visas annan information på informationstavlorna. För att växla mellan informationen som visas kan man använda pilarna längst ner på skärmen.