Container för papper och kartong

Under julhelgen kommer det att finnas återvinningscontainrar för papper och kartong på gård 5 mellan port 175-177 och gård 6 mellan port 199-201.

Containrarna kommer att öppnas på julafton och stängas på juldagen, alternativt annandag jul.

Styrelsen