Deposition för att hyra föreningslokalen

När renoveringen av styrelselokalen är klar kommer det införas en deposition på 500 kr för att få hyra föreningslokalen på Vallavägen 205B. Om lokalen är städad och i gott skick efter att du hyrt den får du tillbaka depositionen.

Uppdatering: Depositionen kommer att gälla först när renoveringen av styrelselokalen är klar.