Tvättstugebokning

Efter synpunkter från boende har föreningen ökat antalet tillåtna tvättider till 2 per vecka. Det går dock fortfarande bara att boka en tid i taget, man måste alltså boka tvättid nr 2 efter det första tvättpasset är avslutat.

Styrelsen