Motioner till Årsstämman 2019

Den 31 januari är sista dagen att lämna in motioner till Årsstämman. OBS ! motionerna skall vara föreningen tillhanda senast kl 24.00 den 31 januari. Du kan sända dem med brev eller lägga i brevlådan Vallavägen 205 B ( gaveln på huset.)

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till. Beskriv ditt förslag till beslut/yrkande. Avsluta med: Jag föreslår stämman att besluta enligt förslaget.

Handen: ÅÅÅÅ- MM- DD                                                                                                          Namn:                                                                   Lgh.nr: