Motioner till Årsstämman 2018

Den 31 januari 2018 är sista dagen att lämna in motioner till Årsstämman.
OBS ! motionerna skall vara föreningen tillhanda senast
kl 24.00 den 31 januari. Du kan sända den med brev eller lägg i brevlådan Vallavägen 205 B ( gaveln på huset ).

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till.
Motionen skall vara skriftlig och undertecknad.
Styrelsen