Renovering av fastigheterna utvändigt

Den 15 maj börjar ställningsbyggarna sätta upp ställningar runt Vallavägen 159-165, arbetet inklusive besiktning av ställningsbygget beräknas ta ca 1 vecka. Därefter påbörjas ställningsbyggandet Vallavägen 167-173 samtidig börjar hantverkarna arbetet med altaner, balkonger och fasader på första huslängan deras arbete beräknas ta ca 3 veckor. När första fastigheten är klar och besiktad påbörjas arbetet på nästa fastighet. Arbetet beräknas ta ca 3 veckor, samtidigt river ställningsbyggarna ställningarna runt första fastigheten och bygger upp den Vallavägen 175-181 och så fortlöper arbetet tills det är klart och avslutas Vallavägen 205.
För att arbetet ej skall försenas är det viktigt att alla har rensat sina balkonger och altaner enligt utskickat meddelande.
Styrelsen