Motioner till ordinarie föreningsstämma

Enligt föreningens nya stadgar skall motioner till 2017 år föreningsstämma vara skriftliga och undertecknade samt inlämnade till styrelsen senast 31 januari 2017, för att bli behandlade på stämman.