Parkering inne på gårdarna

Enligt föreningens parkerings och ordningsregler är det inte tillåtet att parkera bilen inne på gårdarna.

Parkering är endast tillåtet under i eller urlastning av bilen

Styrelsen