Tvättstugorna

Flera boenden har blivit av med bokningscylindern i tvättstugan. Styrelsen ser detta som stöld och åtgärder kan komma att vidtas om detta fortsätter.

Och en liten påminnelse om att det är viktigt att alla håller tvättiderna i tvättstugan. Om din tvättid slutar kl.11:00 ska all tvätt vara bortplockad och tvättstugan städad så att nästa person kan påbörja sin tvättid.