Markarbeten mellan gård 5 & 6.

Det är nu är en del markarbeten utförda på gräsmattan mellan gård 5 & 6 som dessutom är avspärrat med röd/vitt avspärrningsband.
Vänligen gå inte innanför avspärrningarna, utan låt det nysådd gräset gro ordentligt så att vi i föreningen får fina plana gräsytor som bli lättare att klippa.
När avspärrningsbanden är bortplockade så är det fritt att röra sig fritt på ytorna igen.