Skottplank för idrottsutövare.

På staketet vid fotbollsplanen hänger det nu en stor målad skiva för den eller de som vill träna på främst skott med puck och ishockeyklubba. Skivan går lika väl att använda för träffsäkerhet i andra puck/bollsporter, men den röda linjen på skivan motsvarar storleken på ett ishockeymål. Den som vill utöva någon form av prickträning måste själv tillhandahålla underlag att skjuta ifrån om det behövs.