Info om Bredband/TV/Telefoni – uppdaterat

I bladet nedan finner ni information om de avtalsförslag om Bredband/TV/Telefoni som Brf Vita Husen har erbjudits av ComHem och Bredbandsbolaget. På stämman den 20/5 kl 19:00 kan du som bostadsrättshavare vara med och rösta fram vilket alternativ som vi ska välja, eller om vi ska fortsätta som idag med enbart TV från ComHem.

Här kan du läsa informationen. (uppdaterad 2/5 3/5) Du behöver ha lösenordet till boende-sidorna. Kontakta oss i styrelsen om du saknar lösenord. Skriv ditt namn och lägenhetsnummer.

Informationen kommer även att skickas ut med kallelsen till årsstämman.