Årets föreningsstämma

Årets föreningsstämma blir den 20/5, då bland annat föreningens styrelse väljs. Om du är intresserad av styrelsearbete så hör gärna av dig till någon i valberedningen (sidan kräver att du har lösenord till boendesidorna, kontakta styrelsen och ange lägenhetsnummer om du saknar lösenord).

Vi välkomnar alla boende att anmäla sig till styrelsen, oavsett kön och etnisk bakgrund! Det finns inga krav på förkunskaper för att gå med i styrelsen, utan alla kan gå med. Du erbjuds att gå HSB:s kurser i styrelsearbete om du går med, vilket givetvis är kostnadsfritt för dig.