Kategoriarkiv: Utemiljö

Big Bag storsäckar

Problem med Big Bag storsäckar har gjort att styrelsen beslutat att: Styrelsen skall informeras om man ämnar köpa eller hyra dessa säckar och vill ställa dem på föreningens markytor.

Detta beslut har tagits p.g.a. att föreningen blivit tvungen borttransportera ett antal säckar under 2017 vilket medfört onödiga kostnader.
Om säckar placeras på föreningens markytor utan godkännande kommer de att omedelbart avlägsnas.

Styrelsen

Vårstädning!

Nu är äntligen datum för vårens höjdpunkt inplanerad!

Den 6/5 kl. 10.00 är det samling utanför föreningslokalen på Vallavägen 205 B.
Dagen börjar med fördelning av uppgifter och runt lunchtid bjuds på lättare förtäring till städdagens deltagare.

Som vanligt kommer en container att hyras in där föreningens boende kan kasta grovsopor.
Som vanligt får inte kemikalier, färg, däck eller elektronik kastas i containern, den typen av sopor måste lämnas på SRV’s sopstation i Jordbro.

/Styrelsen

Råttgiftfällor

Information till samtliga boende: kasetter av betong, med råttgift har placerats ut på gård 5 vid port 163 samt vid port 169  och vid port 179.

Gård 6 vid port 185 och  vid port 193 samt vid port  203.

I garagelängorna har 3 kassetter/ länga av annat matriel placerats ut.

Hund och kattägare uppmanas att ha kontroll på sina djur p.g.a förgiftnings risken.  

Råttor

Vi har problem med råttor i föreningen. Både på gårdarna, i våra kulvertar och i garagen. Imorgon, torsdag 10 november kommer råttmedel och råttfällor att sättas ut. En del av råttproblemet är orsakat av att boenden slänger hushållssopor vid återvinningen och förvarar mat i garage/källarförråd så vi ber alla vänligen om att förvara mat hemma i lägenheten och att slänga sopor i sopnedkasten.

 

Garagen

Byte av garageportar och lås kommer påbörjas v.45 och beräknas pågå under två veckor. Avisering kommer i brevlådan när garaget ska vara tomt på bilar och var man kan parkera under tiden. Garagen kommer målas till våren.

Vår kära återvinningsstation

sopsackar lampa

Så här ser det ut vid vår återvinningsstation. Inget av detta hör hemma där och ska köras till SRV i Jordbro eller någon annan liknande station. Styrelsen uppmanar boende att respektera och följa våra regler för allas trevnad. Nu får någon annan ta hand om ditt skräp. Det kostar föreningen massor av pengar helt i onödan. Pengar som skulle kunna användas till mycket roligare saker.

Datum för höststädningen bestämt.

Den 15/10 klockan 10.00 är det samling för alla boende utanför föreningslokalen på Vallavägen 205B för att delta i höstens gårdsstädning. Arbetsuppgifter kommer att presenteras på plats, övrig väsentlig information kommer fortlöpande att meddelas här på föreningens hemsida.

Det kommer som vanligt att beställas en container där grovsopor kan kastas.
Det är inte tillåtet att slänga te.x elektronik, vitvaror, däck, kemikalier eller färgburkar i containern, utan de ska sorteras och köras till återvinningsstationen i Jordbro.
Vanligt hushållsavfall kastas som vanligt i sopnedkasten, och hushållssopor som ska källsorteras kastas i avsedda kärl vid föreningens miljöstation.shovel-575661_960_720

Verktyg för städdagen kommer att finnas på plats utanför föreningslokalen, och dagen avslutas med korvgrillning och mingel.

 

Markarbeten mellan gård 5 & 6.

Det är nu är en del markarbeten utförda på gräsmattan mellan gård 5 & 6 som dessutom är avspärrat med röd/vitt avspärrningsband.
Vänligen gå inte innanför avspärrningarna, utan låt det nysådd gräset gro ordentligt så att vi i föreningen får fina plana gräsytor som bli lättare att klippa.
När avspärrningsbanden är bortplockade så är det fritt att röra sig fritt på ytorna igen.