Sabotage i tvättstuga

Föreningen har drabbats av, att någon saboterat en torktumlare i tvättstugan på gård 5, genom att klippa av el. leddningar.
Sådana tilltag påverkar alla boende genom kostnaderna som drabbar föreningen.
Styrelsen uppmanar alla boende att rapportera till styrelsen eller HSB om ni ser något misstänkt .
Styrelsen

Hyreshöjning 2017

Hyresförhandling mellan HSB Bostadsrättsförening Vita Husen och
Hyresgästföreningen Region Stockholm är nu klar.

Överenskommen höjning är 1,4 % och gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare.

Hyreshöjningen omfattar både 2016 och 2017 då ingen hyreshöjning
gjordes 2016.

Retroaktiv hyreshöjning fördelas över nästa kvartal.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
HSB Brf Vita Husen

Inför årsstämman 2017!

Hej alla medlemmar i Brf Vita Husen. Årsstämman närmar sig med stormsteg och här kommer några handlingar att läsa igenom.

Här är årets förvaltningsberättelse:

Brf Vita Husen Förv.berätt_Årsred_Revisorber.

Här är de två motioner som styrelsen mottog tidigare i år:

Motion Lampele 159

Motion Purevall 175

Här är HSB´s förslag till nya stadgar:

17-03-16-HSB brf Vita Husen förslag HSB Normalstadgar 2011 version 5

Väl mött!

/Styrelsen

Renovering av fastigheterna utvändigt

Den 15 maj börjar ställningsbyggarna sätta upp ställningar runt Vallavägen 159-165, arbetet inklusive besiktning av ställningsbygget beräknas ta ca 1 vecka. Därefter påbörjas ställningsbyggandet Vallavägen 167-173 samtidig börjar hantverkarna arbetet med altaner, balkonger och fasader på första huslängan deras arbete beräknas ta ca 3 veckor. När första fastigheten är klar och besiktad påbörjas arbetet på nästa fastighet. Arbetet beräknas ta ca 3 veckor, samtidigt river ställningsbyggarna ställningarna runt första fastigheten och bygger upp den Vallavägen 175-181 och så fortlöper arbetet tills det är klart och avslutas Vallavägen 205.
För att arbetet ej skall försenas är det viktigt att alla har rensat sina balkonger och altaner enligt utskickat meddelande.
Styrelsen

Är styrelsen något för dig? – Alla är välkomna!

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på lekplatserna och vilken information som ska ut till alla boende.

Styrelsen är fortfarande en väldigt homogen grupp gällande bl.a. etnicitet och kön, något vi jobbar med då det inte speglar vår förening idag. Kan du bidra till ökad mångfald, så att styrelsen bättre representerar alla medlemmar? Det finns inga krav på förkunskaper.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening. Du hittar mer information här.

Alla är välkomna!


Malin Pehrson, sammankallande

Vallavägen 163

072-718 51 06

Leena Friberg                                                     

Vallavägen 193              

070-658 01 88

Torbjörn Dahlgren                                             

Vallavägen 183              

070-776 75 81

Vårstädning!

Nu är äntligen datum för vårens höjdpunkt inplanerad!

Den 6/5 kl. 10.00 är det samling utanför föreningslokalen på Vallavägen 205 B.
Dagen börjar med fördelning av uppgifter och runt lunchtid bjuds på lättare förtäring till städdagens deltagare.

Som vanligt kommer en container att hyras in där föreningens boende kan kasta grovsopor.
Som vanligt får inte kemikalier, färg, däck eller elektronik kastas i containern, den typen av sopor måste lämnas på SRV’s sopstation i Jordbro.

/Styrelsen

SBA Brandbesiktning

Föreningen har genomfört den lagstadgade SBA brandbesiktningen.
Resultatet visade att mycket skräp och andra föremål fanns i trapphus och källargångar.
HSB har städat dessa utrymmen samt uppmanat dem som förvarade cyklar och barnvagnar samt övriga föremål att ta bort dessa.