Är styrelsen något för dig? – Alla är välkomna!

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på lekplatserna och vilken information som ska ut till alla boende.

Styrelsen är fortfarande en väldigt homogen grupp gällande bl.a. etnicitet och kön, något vi jobbar med då det inte speglar vår förening idag. Kan du bidra till ökad mångfald, så att styrelsen bättre representerar alla medlemmar? Det finns inga krav på förkunskaper.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening. Du hittar mer information här.

Alla är välkomna!


Malin Pehrson, sammankallande

Vallavägen 163

072-718 51 06

Leena Friberg                                                     

Vallavägen 193              

070-658 01 88

Torbjörn Dahlgren                                             

Vallavägen 183              

070-776 75 81

Vårstädning!

Nu är äntligen datum för vårens höjdpunkt inplanerad!

Den 6/5 kl. 10.00 är det samling utanför föreningslokalen på Vallavägen 205 B.
Dagen börjar med fördelning av uppgifter och runt lunchtid bjuds på lättare förtäring till städdagens deltagare.

Som vanligt kommer en container att hyras in där föreningens boende kan kasta grovsopor.
Som vanligt får inte kemikalier, färg, däck eller elektronik kastas i containern, den typen av sopor måste lämnas på SRV’s sopstation i Jordbro.

/Styrelsen

SBA Brandbesiktning

Föreningen har genomfört den lagstadgade SBA brandbesiktningen.
Resultatet visade att mycket skräp och andra föremål fanns i trapphus och källargångar.
HSB har städat dessa utrymmen samt uppmanat dem som förvarade cyklar och barnvagnar samt övriga föremål att ta bort dessa.

Råttgiftfällor

Information till samtliga boende: kasetter av betong, med råttgift har placerats ut på gård 5 vid port 163 samt vid port 169  och vid port 179.

Gård 6 vid port 185 och  vid port 193 samt vid port  203.

I garagelängorna har 3 kassetter/ länga av annat matriel placerats ut.

Hund och kattägare uppmanas att ha kontroll på sina djur p.g.a förgiftnings risken.