Råttgiftfällor

Information till samtliga boende: kasetter av betong, med råttgift har placerats ut på gård 5 vid port 163 samt vid port 169  och vid port 179.

Gård 6 vid port 185 och  vid port 193 samt vid port  203.

I garagelängorna har 3 kassetter/ länga av annat matriel placerats ut.

Hund och kattägare uppmanas att ha kontroll på sina djur p.g.a förgiftnings risken.  

Sopnedkast

Hushållssopor som kastas i sopnedkasten skall vara väl paketerade.           ” Se ordningsreglerna”
Knyt dina påsar så att sopor ej ramlar ut och hamnar bredvid sopbehållarna.
Rengöring av soprummen kostar föreningen extra pengar i onödan.

Garageportarna

Garageportexperten håller på att byta ut våra garageportar. Om du hyr ett garage ska du ha fått ett brev hem i brevlådan om när just din dörr kommer bytas. Under den dagen kan du parkera din bil på besöksparkeringarna eller på gatan till Vallavägen 159-181 eller på gatan till Vallavägen 183-205. P-service är informerade om detta men skulle du ändå få en p-bot, ta kontakt med Bengt Ohlsson Vallavägen 191, Jan Hultberg Vallavägen 205 eller Kent Karlsson Vallavägen 175 för att få den makulerad. Nya nycklar kvitteras ut hos Bengt Ohlsson, Vallavägen 191, måndagen 14 november övrig tid hos Lennart Grundtman, Vallavägen 199. Glöm inte att ta med dina gamla nycklar!

Råttor

Vi har problem med råttor i föreningen. Både på gårdarna, i våra kulvertar och i garagen. Imorgon, torsdag 10 november kommer råttmedel och råttfällor att sättas ut. En del av råttproblemet är orsakat av att boenden slänger hushållssopor vid återvinningen och förvarar mat i garage/källarförråd så vi ber alla vänligen om att förvara mat hemma i lägenheten och att slänga sopor i sopnedkasten.