Vår kära återvinningsstation

sopsackar lampa

Så här ser det ut vid vår återvinningsstation. Inget av detta hör hemma där och ska köras till SRV i Jordbro eller någon annan liknande station. Styrelsen uppmanar boende att respektera och följa våra regler för allas trevnad. Nu får någon annan ta hand om ditt skräp. Det kostar föreningen massor av pengar helt i onödan. Pengar som skulle kunna användas till mycket roligare saker.

Datum för höststädningen bestämt.

Den 15/10 klockan 10.00 är det samling för alla boende utanför föreningslokalen på Vallavägen 205B för att delta i höstens gårdsstädning. Arbetsuppgifter kommer att presenteras på plats, övrig väsentlig information kommer fortlöpande att meddelas här på föreningens hemsida.

Det kommer som vanligt att beställas en container där grovsopor kan kastas.
Det är inte tillåtet att slänga te.x elektronik, vitvaror, däck, kemikalier eller färgburkar i containern, utan de ska sorteras och köras till återvinningsstationen i Jordbro.
Vanligt hushållsavfall kastas som vanligt i sopnedkasten, och hushållssopor som ska källsorteras kastas i avsedda kärl vid föreningens miljöstation.shovel-575661_960_720

Verktyg för städdagen kommer att finnas på plats utanför föreningslokalen, och dagen avslutas med korvgrillning och mingel.

 

Tvättstugorna

Flera boenden har blivit av med bokningscylindern i tvättstugan. Styrelsen ser detta som stöld och åtgärder kan komma att vidtas om detta fortsätter.

Och en liten påminnelse om att det är viktigt att alla håller tvättiderna i tvättstugan. Om din tvättid slutar kl.11:00 ska all tvätt vara bortplockad och tvättstugan städad så att nästa person kan påbörja sin tvättid.

Tvättstugorna

Hej!

Hoppas ni har det bra i sommarvärmen. När du ska tvätta i tvättstugan, var noga med att tömma fickor och tvätta BH:ar i separat tvättpåse. På kort tid har vi fått reparera maskinerna 3 gånger. Det medför onödiga kostnader för föreningen och dessutom blir din grannens kläder förstörda när han/hon tvättar efter dig.

Markarbeten mellan gård 5 & 6.

Det är nu är en del markarbeten utförda på gräsmattan mellan gård 5 & 6 som dessutom är avspärrat med röd/vitt avspärrningsband.
Vänligen gå inte innanför avspärrningarna, utan låt det nysådd gräset gro ordentligt så att vi i föreningen får fina plana gräsytor som bli lättare att klippa.
När avspärrningsbanden är bortplockade så är det fritt att röra sig fritt på ytorna igen.