Big Bag storsäckar

Problem med Big Bag storsäckar har gjort att styrelsen beslutat att: Styrelsen skall informeras om man ämnar köpa eller hyra dessa säckar och vill ställa dem på föreningens markytor.

Detta beslut har tagits p.g.a. att föreningen blivit tvungen borttransportera ett antal säckar under 2017 vilket medfört onödiga kostnader.
Om säckar placeras på föreningens markytor utan godkännande kommer de att omedelbart avlägsnas.

Styrelsen

Motioner till Årsstämman 2018

Den 31 januari 2018 är sista dagen att lämna in motioner till Årsstämman.
OBS ! motionerna skall vara föreningen tillhanda senast
kl 24.00 den 31 januari. Du kan sända den med brev eller lägg i brevlådan Vallavägen 205 B ( gaveln på huset ).

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till.
Motionen skall vara skriftlig och undertecknad.
Styrelsen

Ny utrustning i tvättstugorna

Åter igen har föreningen drabbats av skadegörelse i tvättstugorna, denna gång på gård 6 där ett torkskåp saboterats. Vi har även haft problem med torkskåpen och manglarna.

Styrelsen beslutade därför att ersätta den gamla utrustningen med ny.

De nya torkskåpen och manglarna är nu på plats och installerade.

Styrelsen

Sabotage i tvättstuga

Föreningen har drabbats av, att någon saboterat en torktumlare i tvättstugan på gård 5, genom att klippa av el. leddningar.
Sådana tilltag påverkar alla boende genom kostnaderna som drabbar föreningen.
Styrelsen uppmanar alla boende att rapportera till styrelsen eller HSB om ni ser något misstänkt .
Styrelsen