Big Bag storsäckar

Problem med Big Bag storsäckar har gjort att styrelsen beslutat att: Styrelsen skall informeras om man ämnar köpa eller hyra dessa säckar och vill ställa dem på föreningens markytor.

Detta beslut har tagits p.g.a. att föreningen blivit tvungen borttransportera ett antal säckar under 2017 vilket medfört onödiga kostnader.
Om säckar placeras på föreningens markytor utan godkännande kommer de att omedelbart avlägsnas.

Styrelsen

Motioner till Årsstämman 2018

Den 31 januari 2018 är sista dagen att lämna in motioner till Årsstämman.
OBS ! motionerna skall vara föreningen tillhanda senast
kl 24.00 den 31 januari. Du kan sända den med brev eller lägg i brevlådan Vallavägen 205 B ( gaveln på huset ).

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till.
Motionen skall vara skriftlig och undertecknad.
Styrelsen

Ny utrustning i tvättstugorna

Åter igen har föreningen drabbats av skadegörelse i tvättstugorna, denna gång på gård 6 där ett torkskåp saboterats. Vi har även haft problem med torkskåpen och manglarna.

Styrelsen beslutade därför att ersätta den gamla utrustningen med ny.

De nya torkskåpen och manglarna är nu på plats och installerade.

Styrelsen

Sabotage i tvättstuga

Föreningen har drabbats av, att någon saboterat en torktumlare i tvättstugan på gård 5, genom att klippa av el. leddningar.
Sådana tilltag påverkar alla boende genom kostnaderna som drabbar föreningen.
Styrelsen uppmanar alla boende att rapportera till styrelsen eller HSB om ni ser något misstänkt .
Styrelsen

Hyreshöjning 2017

Hyresförhandling mellan HSB Bostadsrättsförening Vita Husen och
Hyresgästföreningen Region Stockholm är nu klar.

Överenskommen höjning är 1,4 % och gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare.

Hyreshöjningen omfattar både 2016 och 2017 då ingen hyreshöjning
gjordes 2016.

Retroaktiv hyreshöjning fördelas över nästa kvartal.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
HSB Brf Vita Husen

Inför årsstämman 2017!

Hej alla medlemmar i Brf Vita Husen. Årsstämman närmar sig med stormsteg och här kommer några handlingar att läsa igenom.

Här är årets förvaltningsberättelse:

Brf Vita Husen Förv.berätt_Årsred_Revisorber.

Här är de två motioner som styrelsen mottog tidigare i år:

Motion Lampele 159

Motion Purevall 175

Här är HSB´s förslag till nya stadgar:

17-03-16-HSB brf Vita Husen förslag HSB Normalstadgar 2011 version 5

Väl mött!

/Styrelsen